Om Design Af Relationer

Designing Relations from Designing Relations on Vimeo.

Design af Relationer er et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen, Vejle Kommune, Udviklingscenter Skansebakken og Designskolen Kolding. Projektet afvikles på Skansebakken, der er et bosted for 45 mennesker med vidtrækkende fysiske og psykiske handicap. Målet er at udvikle flere ikke-betalte relationer, der skal give øget arbejdsglæde og trivsel for de ansatte og højere livskvalitet for stedets beboere. Skansebakke-projektet skal munde ud i en række prototyper, der testes af beboere og personale i de kommende to år og løbende evalueres af Socialstyrelsen. Ved hjælp af metoder fra designverdenen, som anvendes med stor succes af bl.a. den anerkendte californiske designvirksomhed IDEO, vil der blive udviklet og afprøvet en række koncepter. Det kan f.eks. dreje sig om at finde løsninger, som gør det muligt og mere meningsfuldt for pårørende eller borgerne i lokalsamfundet at være en del af og tage ansvar for Skansebakken. Arbejdet skal løbe indtil 2013, og projektets mål er, at 95 pct. af borgerne på Skansebakken har fået skabt og/eller styrket gensidige og bæredygtige relationer til familie, venner, bekendte og civilsamfundet, fx frivillige.

Designskolen Kolding:
Projektleder: Mette Mikkelsen
Designer: Joan Pedersen og Laila Grøn Truelsen
Kommunikationsmedarbejder: Kirsten Bohl

Website:
Design, programmering: Peter Koraca

Film:
Design, fotografi, redigering: Peter Koraca