Fokus

Efter at designerne har udviklet tre mulighedsrum og stakeholder-gruppen har diskuteret og kvalificeret disse muligheder for forandring, bliver der holdt et styregruppemøde. På baggrund af anbefalingerne fra stakeholder-gruppen og på basis af designernes arbejde vælger styregruppen fokus for projekt Design af Relationer. Valget falder på Gæstebud – det at være gæst på Skansebakken og det at modtage gæster på Skansebakken. Det er centralt for arbejdet med ikke-betalte relationer, at man er klædt på til at mødes, hvorfor gæstebuddet er en afgørende faktor i arbejdet med relationer.

Continue reading

Kommunikation

Al udvikling er tidskrævende, kan være frustrerende og forstyrrende og kræver risikovillighed fra alle involverede. Begejstring for det nye opnås ofte, når de involverede kan se en mening med det forandrede og kan være med til at bære det nye videre til andre. Og det er ikke det samme, som giver mening for alle. Det er derfor vigtigt at kommunikere en forandring til hele systemet rundt om den, og undervejs spiller kommunikation af projektets status en vigtig rolle. Man må derfor identificere netværket rundt om forandringen og undersøge, hvordan og på hvilket niveau de kan holdes orienteret. Det kan være en god idé at bruge flere forskellige medier og have et godt kendskab til folks hverdagsliv – og møde dem dér.

Continue reading

Projektstart

Baggrund/problembeskrivelse

Vejle Kommune driver flere specialiserede botilbud til mennesker med nedsatte fysiske og psykiske forudsætninger og behov for omfattende og massiv socialpædagogisk støtte.

Continue reading