Test og evaluering

Projektet er nu gået ind i en implementerings- og test fase, hvor Designskolen Kolding har rakt stafetten videre til Skansebakken og Vejle kommune. Socialstyrelsen bidrager med et evalueringsdesign til hele projektet.
Continue reading

Release party

Der holdes et meget festligt Release party den 24. september 2012, hvor projekt Design af Relationer går ind i implementeringsfasen, hvor konceptet/modellen skal testes med brugere og interessenter. Til stede er bl.a. det lokale kor, der vækker stor begejstring, borgere, medarbejdere og nogle af de gymnasieelever, der har meldt sig som frivillige. Designskolen Kolding giver stafetten til Skansebakken og Vejle kommune, som nu vil tage over og føre projektet videre.


Continue reading

Infomøde for frivillige

Tirsdag den 11. september 2012 holder Skansebakken et åbent hus arrangement, hvor alle interesserede kan få et indblik i Skansebakken, og hvor mulighederne for frivilligt arbejde bliver vendt i fællesskab.
Continue reading

Torvedag i Brejning

Lørdag den 8. september 2012 er der torvedag i Brejning. Design af Relationer har sørget for at have sin egen bod, hvor der bliver bagt gratis vafler til alle, der kommer forbi. Boden var et indslag i formidlingen af projektet til lokalbefolkningen og gav mulighed for at få en snak om frivillighed og borgerne på Skansebakken. Hvad skal der til for at være frivillig? Kræver det meget? Skal man binde sig for en lang periode? Hvad skal man gøre? Mange spørgsmål blev vendt, og interessen var stor.


Continue reading

Ipad kursus

I arbejdet med gæstebuddet på Skansebakken bliver det tydeligt, at der er brug for en kommunikation mellem borgere og gæster, der ikke nødvendigvis kræver bistand af en medarbejder på Skansebakken. Samtidig ønskede Design af Relationer at udvikle borgerens “personlige fortælling” – som et redskab til samtale, dialog og samvær. Løsningen blev brugen af Ipads, hvor borgerne får etableret en lukket facebook profil, hvor man kan læse og se, hvem borgeren er. Hvad kan han lide og ikke lide? Hvad er borgerens interesser?
Continue reading

Afsøgning af frivillig potentiale


Design af Relationer kredser om, at borgerne på Skansebakken skal bevare eller etablere flere ikke-betalte relationer. Projektet har fundet sit fokuspunkt i gæstebuddet, og en naturlig udvikling af dette har været at se på mulighederne for, at frivillige kan blive en del af Skansebakkens hverdag. Potentialet for frivillige undersøges, og her er det naturligt at se på beboerne i det nære lokalmiljø og på gymnasieelever, der kan yde frivilligt arbejde og som præmie få et bevis på, at de har ydet en ekstra indsats, som supplement til deres eksamensbevis. Der er endvidere indledt et samarbejde med ULF for at etablere besøgsvenner og fordre “pædagogiske pauser”.

Continue reading

Metode workshop

Den 29. august bliver der holdt et kursus i designmetoder på Designskolen Kolding. Kurset giver indsigt i Design af Relationer og de metoder, der er blevet anvendt i projektet. Deltagerne får blandt andet indsigt i de faser, et designprojekt gennemgår. Til slut udføres en test, hvor modellen sættes ind i en sammenhæng og evalueres af brugerne. Samtidig bliver der arbejdet med en brugerrejse, der skal kortlægge hverdagen på Skansebakken (eller et lignende bosted).

Continue reading

Træet “Georg”

“Georg” er navnet på en ny “stamgæst” på alle Skansebakkens afdelinger. Han er det nye kommunikations-træ, som er led i arbejdet med omdrejningspunktet Gæstebud. “Georg” kan anvendes af alle, der har sin gang på Skansebakken, og i fremtiden også af de nye frivillige, som vil besøge Skansebakken. Træet fungerer både som et hyggeligt socialt indslag, men også som led i en fælles udvikling af, hvordan man er gæst. og hvordan man tager imod gæster på Skansebakken. Ideen er også at indholdet på træet skal “gå på runde”, så de forskellige afdelinger kan lære af hinanden og inspirere hinanden.

Continue reading

“Hund”

Tina Klemmensen besøger Skansebakken med sin hund Marinus. Besøgene er sidste tiltag i afprøvninger af, hvad et besøg på Skansebakken kan være. Gør en besøgshund lykke … for alle? Er det en ide lige at slå vejen forbi Skansebakken, når man alligevel er ude for at lufte hunden? Skal det aftales på forhånd ?


Continue reading

“Sommerfugle”

Designskolen Kolding – både ansatte og studerende – laver dekorative sommerfugle til ophængning på Skansebakken. Disse sommerfugle er en del af afprøvningen af, hvad begrebet Ikke-betalte relationer på Skansebakken kan indeholde. Kan en relation bestå af, at fx en børnehave laver tegninger og kommer og hænger dem op? Gør det en forskel for borgerne på Skansebakken? Hvad skal der til for, at nogen vil komme og dekorere til fx jul og påske? Hvem kunne gøre det?

“Musik”

Som endnu et led i afprøvningsfasen er der blevet spillet musik på Skansebakken. Dette er en del af undersøgelsen af, hvad gæstebud er, og hvordan gæstebud fungerer nu og skal fungere i fremtiden på Skansebakken.
Illustrator, designer og musiker Allan Schmidt kiggede forbi med sin guitar … hvordan ville det blive modtaget? Er der almindelige gøremål, der skal kunne foregå, også under sang og musik? Hvordan griber det ind i den almindelig hverdags-planlægning? Kan alle borgere være med? Er sang og musik noget, frivillige ville kunne bidrage med?


Continue reading

“Vafler”

Som et led i afprøvningsfasen er der blevet bagt og spist vafler på Skansebakken. Når projektet Design af Relationer skal bevæge sig i feltet Gæstebud, må vi afprøve, hvad dette egentlig er, og hvordan det fungerer på Skansebakken.


Continue reading

Leder workshop

Den workshop, som blev afviklet med først medarbejderne og siden pårørende, gentages med ledere på Skansebakken. Lederne kommer, som de øvrige, med ideer til anvendelsen af “Kommunikationstræet” og giver input til, hvordan det hele kan integreres og organiseres i Skansebakkens hverdag, så det kommer til at fungere og være et positivt indslag for både borgere, medarbejdere, pårørende såvel som udefra kommende frivillige.

Pårørende workshop

Den workshop, som blev holdt med medarbejderne, gentages med pårørende til borgere på Skansebakken. Gruppen af pårørende bliver i en styret proces bedt om at evaluere, hvordan borgere, som bor på Skansebakken, skal fastholde ikke-betalte relationer uden at involvere personalet. Hvordan man kan iværksætte en proces, som forandrer og holdningsændrer, både internt i organisationen og også hos dem selv, når de kommer og besøger deres kære?

Continue reading

Medarbejder workshop

Efter at der via blandt andet en stakeholder-workshop er valgt fokusområde/“Mulighedsrum” for projektet, udarbejder designerne tre koncepter, der kan være med til at belyse, hvordan en forandring kan skabes. Der er endvidere udarbejdet en ide om et “Kommunikationstræ”. Disse ideer og koncepter diskuteres og kvalificeres med medarbejdere fra Skansebakken. Medarbejderne giver input til både koncept, forbedringer og anvendelse i hverdagen på Skansebakken. Medarbejderne bliver i en styret proces bedt om at evaluere, hvordan borgere, som bor på Skansebakken, skal fastholde ikke-betalte relationer uden at involvere personalet. Hvordan man kan iværksætte en proces, som forandrer og holdningsændrer både internt i organisationen og også hos de parter, som kunne være interesseret i at fungere som ikke-betalte relationer?

Stakeholder workshop

Efter arbejdet med at observere og finde forståelse for brugerne/formulere indsigter går projektet ind i afprøvningsfasen, hvor der blandt andet udvikles så mange ideer som muligt. Disse ideer kvalificeres. og ”Mulighedsrum” formuleres. “Mulighedsrum” er steder, hvor der kan skabes forandring.
Disse muligheder for forandring bliver præsenteret for en stakeholder gruppe på en workshop, hvor de bliver diskuteret og kvalificeret. Der blev endvidere givet anbefalinger til, hvilke forandringer, der var mest interessante at arbejde videre med i projektet Design af Relationer.
Continue reading

Observation

En vigtig kerne i projektet Design af Relationer er at skabe forståelse for brugerne. Dette er blandt andet blevet gjort gennem observationer – fotoregistrering og semistrukturerede interviews. To designere har fået lov at opleve livet på Skansebakken og har fået et indblik i alle brugernes liv og dagligdag – lige fra borgerne selv, pædagogen, kostvejlederen, afdelingslederen, pårørende til ridelæreren og chaufføren.

Continue reading

Kick Off workshop

En madevent og en drøftelse af designbegrebet var to af ingredienserne, da Design af Relationer-projektet blev startet på Designskolen Kolding i februar/marts 2012. I alt 80 medarbejdere fra botilbuddet Skansebakken i Vejle blev inviteret på en frokost, der var mere end mad. Den var en madevent, der blandt andet skulle illustrere de forskellige designfaser og give et indblik i designmetoder. Designbegrebet blev vendt i fællesskab. Hvad kan og er design? Deltagerne fik ligeledes set på deres egen hverdag på Skansebakken gennem designværktøjet En brugerrejse. Hvordan er en dag, en uge og et år på Skansebakken?

Continue reading