Test

For at kunne bevise projektets potentiale over for stakeholders er det meget vigtigt at teste det i et scenarie, som er så tæt på virkeligheden som muligt. I testfasen afprøves hele den samlede proces, som prototypen tapper ind i. Det vil sige, at langt flere interessenter involveres i afprøvningen end dem, der har været med til at udforme prototypen.
Continue reading

Intro ude i verden


De aktiviteter, vi foreslog som samlingspunkter, hvor folk der bor eller arbejder på Skansebakken kan øve sig i at få gæster – og hvor repræsentanter fra det omkringliggende samfund kunne øve sig i at være gæster – blev præsenteret i lokalsamfundet rundt om Skansebakken. Vi har kontaktet mange mennesker i netværket rundt om Skansebakken direkte. Vi har bedt dem om hjælp på en direkte og involverende måde ved at spørge, om de kunne hjælpe med helt konkrete aktiviteter. Og vi har oftest mødt forståelse og velvilje.
Continue reading

Prototype // Create

I prototypingfasen bygger man en model, som kan hjælpe projektteamet med til at gøre abstrakte idéer håndgribelige i en slags fortælling om den forandring, man vil introducere.
Continue reading

Collaborate

Med en brugerinvolverende tilgang til forandring er det af afgørende betydning at involvere ”eksperter i hverdagslivet” i forandringsprocessen gennem fx workshops, hvor idéer og anbefalinger bliver evalueret. Workshop-formen er god, fordi den dækker over en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over et tidsrum at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave.
Continue reading

3 koncepter


Koncepter er overordnede og bærende idéer, som kan bruges som grundlag for en forhandling om, hvad der i bredest mulig forstand kan give mening som løsning på et problem.
Continue reading

Conceptualize

I idéudviklingsfasen udarbejder man så mange idéer og forslag som muligt – i mange forskellige retninger eller mulighedsrum. Derefter sammensættes de til en samling af idéer og lovende retninger, som udvikles til 2 – 3 systemer eller koncepter. Koncepterne vurderes ved at belyse, hvilke barrierer der skal fjernes for at få dem til at lykkes fra forskellige synsvinkler. På den måde skabes et overblik over, om koncepterne er holdbare.

Tre Mulighedsrum // Conceptualize

Mulighedsrum opstår på baggrund af en analyse af det materiale, som er indsamlet i en brugerundersøgelse. Mulighedsrum beskriver steder, hvor der er ”plads til forbedring” og indeholder de systematiserede indsigter, behov og viden, som har potentiale til at indeholde en forandring.

Continue reading

Triangulering // Comprehend

Et brugerstudie vil ofte være alt for usikkert, når man arbejder med komplekse systemer. Her er mange variable på spil. Derfor anvender man ofte forskellige datakilder, som kan underbygge og perspektivere de samme konklusioner. Der tales om triangulering, når man ved hjælp af flere datasæt belyser det samme fænomen.
De data, som blev indsamlet ved brugerstudier på Skansebakken, blev efterfølgende afstemt med desk-research, dels fra faglitteraturen, dels en diplomopgave, som beskriver Skansebakkens udfordringer. Endvidere indkaldte vi en lang række stakeholders (faglige profiler/eksperter etc.) til en workshop, hvor vi bad dem vurdere, om det, vi havde konkluderet, gav mening i deres optik.

Comprehend

I denne fase analyseres det indsamlede, formuleres indsigter og findes en forståelse for erkendte og ikke erkendte behov og længsler. Man sammenstiller data på forskellige måder for at opnå en indsigt i, hvad der kan være vigtigt i en forandringsproces. Her kortlægges interessenter, følelsesmæssige drivere, mulighedsrum, som evt. bearbejdes i workshops, som skaber fælles afsæt for design.

Observation // Collect

Ved at observere brugeren i en hverdagssituation kan man registrere handlingsmønstre, kontekst, afkode værdier, betydninger etc. Dette fastholdes via noter, fotos og video og kan give en dybere forståelse for brugeren og fx identificere forskellen på det, brugeren siger, og det, han/hun gør. Der kan med fordel anvendes observationsskemaer og observationsdagbøger til formålet.
Continue reading

Collect & Comprehend

I den første fase skaber man forståelse for brugeren i bredest mulige forstad. Det vil sige, at man ikke kun ser på fx den borger, som skal modtage en given service, men også på det økosystem, som får servicen til at fungere. På den måde kan man sætte sig i mange brugeres sted og få forståelse for, hvad der giver mening i deres hverdagsliv.

Kick Off

En Kick Off workshop afvikles for at etablere et fælles fodslaw og en fælles forståelse for den forandring, man skal i gang med.
Continue reading

Hvorfor designmetoder?

Når man skaber forandringer, er det vigtigt, at man forholder sig til den lange række af sociale og kulturelle konstruktioner, som kan bidrage til, men også spænde ben for forandringen.
Continue reading

Når to verdener mødes

Hvad kan socialpædagoger på Skansebakken lære af designere og deres tilgange til socialpædagigik? Vi har talt med to medarbejdere fra Skansebakken om mulighederne for at bruge erfaringerne fra en anden verden


Continue reading

Kursus i designtænkning

Den 29. August holder vi en workshop, hvor fagligt personale kan få indsigt i de metoder, vi har arbejdet efter. Dagen, som bliver afholdt på Designskolen i Kolding, er allerede overtegnet


Der er overvældende stor interesse for at få indblik i nogle af de metoder, der anvendes i projektet med Skansebakken. Således er kursusdagen den 29. august allerede overtegnet.

Kommunikationstræ skal ændre idéer til vaner

I en travl hverdag er det lettere at udvikle idéer end få tid til at gennemføre dem. Det ved alle, og derfor skal hver afdeling ha’ et kommunikationstræ, der skal minde os om, at vi vil være bedre til både at få gæster og være gæster på Skansebakken


Industriel Designer Joan Pedersen i færd med at beklæde kommunikationstræet med handlingsforslag.
Continue reading

Gæstebud in action

I designverdenen ved vi, at vi må afprøve idéerne for at finde ud af, om de dur i den virkelige verden. Derfor har nogle af os været på Skansebakken for at bruge nogle andre sider af os selv, end vi normalt gør på Designskolen


Illustrator Allan Schmidt underholder borgerne med sang og musik.

Continue reading

Et udgangspunkt for forandring

Hvad betyder begrebet relationer for ledere og medarbejdere på Skansebakken? Hvor mange relationer har borgerne, og hvorledes påvirker det borgerne på Skansebakken at få besøg?


Af Lisbeth Bjerre Jensen, udviklingskonsulent, Vejle Kommune
Continue reading