Tidslinie

Tidslinjen giver mulighed for indsigt i projekt Design af Relationers forskellige projektfaser, fremgangsmåder og processer. Tidslinjen er bygget op i tre kolonner, opdelt i Vi styrer, Vi gør og Metoder.

Vi styrer handler om baggrunden for projektet, projektstart og fokus for projektet.

Vi gør handler om, hvad der helt konkret er blevet gjort i projektet. Fra starten med en Kick Off workshop gennem de forskellige projektfaser til afslutningen af Designskolen Koldings deltagelse i afprøvningsfasen, hvor Vejle kommune og Skansebakken tager over og starter implementeringsfasen.

Metoder beskriver, hvorfor designmetoder anvendes i projektet og giver et indblik i de forskellige designmetoder i alle faserne af Design af Relationer.